Kinderopvang

De kinderopvang, wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en vindt plaats in het gebouw van de Arke.

Kinderdagverblijf(KDV)

Stichting Kinderopvang Friesland vangt kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste locaties. Alle kinderen krijgen een eigen, vaste leidster. Zo zorgen we ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op het kinderdagverblijf.

Peuteropvang Wurdum (speelleergroep)

Samen zorgen we ervoor dat we vroeg weten wat kinderen nodig hebben om een volgende stap in hun ontwikkeling te maken. Deze gezamenlijke aanpak willen we graag krachtiger maken door vorm te geven aan een Kindcentrum. Binnen een Kindcentrum wordt de kinderopvang en onderwijs samen verzorgd aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Werken binnen een IKindcentrum geeft de mogelijkheid voor een doorgaande lijn waardoor we de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar beter volgen. De goede samenwerking tussen opvang en onderwijs heeft als voordeel dat de kinderen naar 1 locatie gaan voor hun ontwikkeling. Dit biedt van jongs af aan veiligheid en vertrouwen.

Buitenschoolse opvang (VSO en BSO)

Voorschoolse opvang (VSO) is de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar voor schooltijd vanaf 7.00 uur tot de school begint. De kinderen kunnen nog even spelen en ontspannen voordat de school begint.

Na schooltijd kunt u gebruik maken van de naschoolse opvang(BSO). De opvang vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Tijdens de BSO kunnen de kinderen wat eten en drinken en zijn er verschillende activiteiten. De activiteiten zijn altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Op de groep werken 1 of 2 pedagogisch medewerkers. Dit is hangt af hoe groot de groep is. De pedagogisch medewerkers zijn opgeleid en gecertificeerd.

Enkele activiteiten die ze organiseren zijn:

  • Knutselen
  • Pleinspelletjes
  • Tekenen
  • Spelletjes spelen
  • Koken en bakken

Tijdens vakanties worden er uitstapjes georganiseerd.