Ons onderwijs

Onze visie is dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en daarom willen leren. Om het leerproces van kinderen te begeleiden is het de taak van de leerkracht om een betekenisvolle omgeving te creëren waar van elkaar en met elkaar geleerd wordt. Wij bieden daarom een veilige leeromgeving, waar leerlingen gezien worden en zichzelf mogen zijn.

Kinderen leren gemakkelijker wanneer wordt uitgegaan van een voor hen herkenbare situatie. We zorgen er daarom voor dat de leerstof verbonden is met het ‘echte’ leven. Dit noemen we expliciete leren, het leren wordt bewust gepland en bewust gestuurd. Wij bieden kinderen vanuit een structuur basiskennis aan en verschillende manieren en instrumenten om deze te begrijpen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om eigenaar te zijn van hun ontwikkeling. Dat ze nadenken over hun leerproces, hun eigen mening vormen en leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. 

Aan het eind van de basisschool willen we dat de leerlingen het volgende kunnen/weten:

  • Wie ben ik in deze wereld?     
  • Basiskennis op zak.
  • Oog hebben voor een ander.
  • Oplossingsgericht denken.
  • Verantwoordelijk zijn voor eigen leerproces.