Opvoedpunt en dorpenteam

Opvoedpunt Leeuwarden is de plek waar u al uw opvoedvragen kunt stellen. Geen opvoed onderwerp is te gek! Stel uw vraag digitaal of loop binnen tijdens een van de inloopspreekuren. Zodat u met een opvoedadviseur/pedagoog in een persoonlijk gesprek, naar een oplossing kunt zoeken.

U kunt zo contact opnemen met het Opvoedpunt:

  • Telefonisch: 0900 - 254 12 54.
  • Digitaal: info@opvoedpuntleeuwarden.nl / www.opvoedpuntleeuwarden.nl
  • En tijdens de inloopspreekuren, deze vindt u op de website.

Opvoedpunt Leeuwarden is een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en de Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân.

 

Het Dorpenteam 

Op alle scholen in de dorpen ten zuiden van Leeuwarden is er een speciaal dorpenteam, waarbij een sociaal werker is betrokken. De sociaal werker wordt ingeschakeld als er opvallende dingen zijn met betrekking tot een kind op school of in de thuissituatie. Het gaat hierbij om kinderen waarvan de ontwikkeling lijkt te haperen, wordt belemmerd of hetzelfde blijft en waar we met eenvoudige interventies het probleem kunnen oplossen en voorkomen dat het erger wordt. De aanmelding kan door school gedaan worden of door de ouders/verzorgers zelf. School doet dit te allen tijde in overleg met de ouders/verzorgers.

De sociaal werker gaat in gesprek met het gezin of met het kind – in overleg met de ouders/verzorgers - en probeert deze zo goed mogelijk te ondersteunen. De sociaal werker kan andere deskundigen betrekken om tot een passend hulpaanbod te komen. Er kan een verwijzing worden geregeld naar bijvoorbeeld de kredietbank, de gemeente of een psycholoog.

U kunt contact opnemen met Dorpenteam Zuid:

De Muldyk 19001 XV Grou

tel. 0566 625 151 

info@dorpenteam.nl