Contact school en ouders / ouderbetrokkenheid

We vinden het heel belangrijk dat u betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind. Bewezen is dat leerlingen niet alleen beter gaan presteren, maar zich ook prettiger en gelukkiger voelen in school wanneer ouders en school goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Van school uit moedigen we die betrokkenheid aan door u goed op de hoogte te houden van alle activiteiten die op school gebeuren en welke activiteiten u aan mee kan doen. We willen u voldoende mogelijkheden bieden om goed in contact te komen met de juf of meester van uw kind. Samen met ouders maken wij de school.We werken samen met hulpouders (luizenpluizen, vervoer, begeleiding sportdag, leesouders, etc.) in de school of als lid van de ouderraad, identiteitscommissie of van de medezeggenschapsraad.

Informatievoorziening

Als er iets is dat u graag wilt bespreken, kunt u altijd een afspraak maken met de leraar of de directeur. Bel of mail gerust. We geven ouders informatie op de volgende manieren:

  • Via het Ouderportaal: Met het ouderportaal bent u altijd en overal direct op de hoogte van belangrijk nieuws. Het ouderportaal is afgeschermd en beveiligd. 
  • En via de mail.

Contactgesprekken 

Aan het begin van schooljaar vinden de startgesprekken plaats. U gaat in gesprek met de (nieuwe) leerkracht. In dit eerste gesprek van het jaar, kunt u ons vertellen wat belangrijk voor ons is om te weten over uw kind. Daarnaast vinden er ouder/kind gesprekken plaats gedurende het jaar. We willen graag dat de kinderen vanaf groep 4 aanwezig zijn bij de gesprekken omdat het om hun ontwikkeling gaat en kinderen hier heel goed over mee kunnen praten en op deze wijze meer betrokken raken bij hun eigen ontwikkelproces. Tijdens het laatste gesprek in juni mogen ook de leerlingen van groep 3 aanwezig zijn.

Groep 8 heeft aan het einde van het schooljaar geen tienminutengesprekken meer, de kinderen hebben de keuze voor het voortgezet onderwijs al gemaakt. In groep 7 vinden er aan het einde van het schooljaar gesprekken plaats over een voorlopig schooladvies.