Identiteitscommissie

 

Om te beschermen wat wij belangrijk vinden als het gaat om de levensbeschouwelijke identiteit van onze school is een identiteitscommissie gevormd.De Identiteitscommissie bestaat uit 4 ouders en 2 leraren. Deze groep bewaakt de levensbeschouwelijke evenwicht van onze school. Zij denkt mee over de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit van de school (samenlevingsschool). Daarbij moedigt de groep het gesprek over identiteit aan. Een huishoudelijk reglement kunt u inzien op school.