Verlof

Natuurlijk zien we uw kind graag elke dag op school. Toch kunnen er situaties zijn dat uw kind vrij moet hebben. In een aantal gevallen kunnen wij een uitzondering maken op de regel van de Nederlandse Leerplichtwet, waarin staat dat uw kind naar school moet als er onderwijs gegeven wordt.

In bijzondere gevallen mag uw kind vrij van school. Bijvoorbeeld als opa en oma een bijzonder jubileum vieren of als een oom of tante trouwt. U heeft hiervoor toestemming nodig van de directie. In onderstaand document lichten we toe wanneer ‘extra verlof’ wel en niet is toegestaan, de uitzonderingen en de daarbij behorende regels.

informatie leerplicht

 

aanvraag vrijstelling schoolbezoek