Ouderraad

We hebben op school een actieve ouderraad. Deze bestaat uit een groep actieve ouders, die het team helpen bij het organiseren van verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten. Bij veel activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. De ouderraad wil namens alle ouders meewerken aan de activiteiten op school.

Als lid van de OR kunt u dus op een hele leuke en actieve manier betrokken zijn bij het reilen en zeilen op school. En tevens leert u de school en het schoolteam van een andere kant kennen. 

Werkwijze en samenstelling ouderraad 

  • De ouderraad bestaat uit 6 ouders van wie de kinderen op Doarpsskoalle Wurdum zitten, bij voorkeur uit verschillende groepen. 
  • In principe is een ouder voor een periode van drie jaar lid van de ouderraad. Aan het einde van zo’n zittingsperiode kan een lid zich herkiesbaar stellen. 
  • De functies en taken per ouderraadlid worden aan het begin van het schooljaar onderling afgestemd. 
  • Tijdsbesteding is gemiddeld 1 uur per maand, en kan een piek vertonen bij een bepaalde activiteit.

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met één van de leden van de ouderraad.