Een leerling aanmelden

Ouders kunnen het hele jaar een gesprek en rondleiding aanvragen om kennis te maken. Wanneer u denkt dat de school geschikt is voor uw kind, kunt u uw kind aanmelden. U kunt uw kind in laten schrijven door het formulier ”verzoek tot inschrijving” in te vullen en op te sturen. Dit formulier is te krijgen op school en is te downloaden vanaf deze website.

 

Aanmelding 3 jarige:

Na het inleveren van het formulier “verzoek tot aanmelding”, vindt er ongeveer zes weken voordat een kind vier jaar wordt een gesprek plaats met de directeur. Tijdens dit gesprek wordt er duidelijk wat de ouders/verzorgers en de school van elkaar verwachten. In de vier weken voor hun 4e verjaardag mogen nieuwe kleuters een aantal dagen/dagdelen in de kleutergroep meedraaien. Zo wennen zij op eigen tempo aan de school.

Aanmelding 4 jarige en ouder:

Voor kinderen die al op een andere basisschool zitten, geldt dat na een kennismaking altijd contact wordt opgenomen met de directeur of intern begeleider van de school, die wordt verlaten. De school heeft 6 weken de tijd om te kijken of de school aansluit bij de leerbehoeften van het kind. Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen een dag meedraaien. De school waar het kind vandaan komt, zorgt voor een onderwijskundig rapport. Na het (intake)gesprek schrijft de directeur uw kind in bij de school.

 

Verzoek tot inschrijving