Onze visie

Onze school kenmerkt zich als een samenlevingsschool. Onze school is geen Christelijke of Openbare school.

De wereld is op elk moment in beweging. Dit vraagt van onze leerlingen dat zij wereldburger zijn. Onze school helpt de leerlingen om de wereld te begrijpen en om hier onderdeel van te zijn. Dit betekent dat de leerlingen kennis maken met de levensbeschouwingen en culturen van anderen, waarvan zij leren de waarde van verschillend te zijn te ontdekken.

Vanuit een goed pedagogisch klimaat op school wordt de basis gelegd voor hun zelfvertrouwen en inzicht in eigen kwetsbaarheid, kracht en talenten. Zo ontwikkelen de leerlingen ook hun eigen innerlijke wegwijzer. Zij leren zichzelf te redden en zich te verhouden tot en te verbinden met dat wat ze tegenkomen in de wereld. De school voedt daarbij, samen met de ouders, de groei van de eigen “wortels” van de leerlingen.

We vinden het belangrijk dat het goed gaat met iedereen die onze school bezoekt.  Dit is een belangrijke voorwaarde die nodig is om tot leren te komen.