Schooltijden

De school heeft op elke dag dezelfde schooltijden. We verwachten de leerlingen iedere dag van 8.25 uur tot 14.00 op school. Alle leraren staan om 8.15 uur op het plein. U kunt dan kort even een vraag stellen of iets doorgeven aan de leraar. Alle leerlingen van groep 1 tot en met 8, wachten samen met de leerkrachten op het plein tot ze naar binnen gaan. De bel gaat om 8.25 uur en de lessen starten om 8.30 uur. Deze aanpak aan het begin van de schooldag geeft veel rust voor de kinderen. Ook de zelfstandigheid van de kinderen neemt toe. De leerkracht kan gelijk om 8.30 uur starten met les geven. We zorgen dat ouders op andere momenten in de klas kunnen kijken.